© AoE Service / Brf Jakob i Järfälla 2019
Made with Xara

Nyheter

Information om återställning av

gårdarna.

Den 14 april så kopplades bergvärmecentralen på norra gården in och värmer nu bostäderna och lokalerna på den norra gården och den 16:onde april kopplades den södra gårdens bergvärme- central in. Det arbete som återstår med våra bergvärmecentraler är nu rörisolering och driftinjustering samt besiktning. Viss injustering kommer att få anstå till hösten då det måste vara kallt ute för att finjustera dessa. Komfortkylan är installerad men kräver också drift- injustering. Arbetet med plattsättningen startar vecka 17 och i slutet av veckan kommer asfalten att börja rivas för att ny asfalt ska kunna läggas. Vår trädgårdsmästare har börjat med vårarbetet. Våra gårdar kommer att vara fina lagom till sommarvärmen. 2020-04-19

Nytt parkeringsavtal

Den 1 februari träder ett avtal mellan Brf Jakob och APCOA Parking i kraft. Det innebär att parkeringsövervakning kommer att ske på våra innergårdar. Vi vill därför uppmärksamma våra boende på de regler som gäller. Totalt parkeringsförbud råder på gårdarna. Man får köra in för i- och urlastning. Bilen får då stå på gården i max 13 minuter. Bilen skall placeras så att fri väg finns för servicebilar och sopbilar och inte minst för räddningsfordon som behöver komma in på gårdarna. Behöver man parkera längre tid vid tex in- och utflyttning eller hantverkshjälp kan man söka tillstånd hos EFS. Observera att det är absolut förbjudet att parkera framför grindarna till gården då detta är räddningstjänstens väg in.
Välkommen till Brf Jakob

Jakob i centrum

2020 nr 3 2020 nr 2 2020 nr 1 2019 nr 1
© Brf Jakob i Järfälla

Nyheter

Information om återställning av

gårdarna.

Den 14 april så kopplades bergvärmecentralen på norra gården in och värmer nu bostäderna och lokalerna på den norra gården och den 16:onde april kopplades den södra gårdens bergvärme- central in. Det arbete som återstår med våra bergvärmecentraler är nu rörisolering och driftinjustering samt besiktning. Viss injustering kommer att få anstå till hösten då det måste vara kallt ute för att finjustera dessa. Komfortkylan är installerad men kräver också drift- injustering. Arbetet med plattsättningen startar vecka 17 och i slutet av veckan kommer asfalten att börja rivas för att ny asfalt ska kunna läggas. Vår trädgårdsmästare har börjat med vårarbetet. Våra gårdar kommer att vara fina lagom till sommarvärmen. 2020-04-19

Nytt parkeringsavtal

Den 1 februari träder ett avtal mellan Brf Jakob och APCOA Parking i kraft. Det innebär att parkeringsövervakning kommer att ske på våra innergårdar. Vi vill därför uppmärksamma våra boende på de regler som gäller. Totalt parkeringsförbud råder på gårdarna. Man får köra in för i- och urlastning. Bilen får då stå på gården i max 13 minuter. Bilen skall placeras så att fri väg finns för servicebilar och sopbilar och inte minst för räddningsfordon som behöver komma in på gårdarna. Behöver man parkera längre tid vid tex in- och utflyttning eller hantverkshjälp kan man söka tillstånd hos EFS. Observera att det är absolut förbjudet att parkera framför grindarna till gården då detta är räddningstjänstens väg in.
Brf Jakob i Järfälla

Jakob i centrum

2020 nr 3 2020 nr 2 2020 nr 1 2019 nr 1