© AoE Service / Brf Jakob i Järfälla 2019
Made with Xara

Allmänna utrymmen

Som boende inom Brf Jakob har du tillgång till ett antal serviceutrymmen. De flesta når du med hjälp av passertagg. Andra kräver avtal och kostar pengar.

Trapphus

Trapphusen fungerar som utrymningsväg vid brand eller annan fara. Det är därför (enligt Brandmyndighetens krav) inte tillåtet att placera föremål såsom blomkrukor, dörrmattor, cyklar, barnvagnar, rollatorer o dyl i trapphusen. Fastighetsskötaren EFS äger rätt att avlägsna tillhörigheter som placerats i trapphusen. Det innebära även att vid behov klippa upp lås till barnvagnar och cyklar och liknande. Beslagtagna tillhörigheter får sedan lösas ut mot en mindre kostnad av den boende. Kundvagnar får inte tas med in i trapphusen. Var försiktig vid transport av skrymmande föremål så att väggar, målning eller dörrar inte skadas.

Portar

Inpassering för den boende sker med hjälp av s k passertag. Nycklar som tidigare användes för öppning av portar fungerar inte längre. Varje lägenhet har fått tre taggar i olika färger. Kontakta EFS om fler behövs. Besökare använder porttelefonen som är öppen för samtal mellan 06.00 – 21.00 och kontaktar den boende genom att välja rätt namn i fönstret på porttelefonen. Den boende väljer vilket telefonnummer som ska användas för uppringning men kan också välja att avstå från att vara med i listan på namn. Besökare slår i detta fall den boendestelefonnummer direkt på porttelefonen för hjälp med att komma in. Den boende öppnar porten med hjälp av knappen # på sin telefon. Mer information om hur det fungerar finns i dokument: Hur fungerar passersystemet?

Sopnedkast

I samtliga portar finns ett sopnedkast på varje våning. Det är avsett för det avfall som inte kan återvinnas, lämnas i matåtervinningen eller grovsoprummet. Det är av största vikt att avfallet emballeras ordentligt i väl hopknutna soppåsar. Inga stora föremål som kan orsaka stopp får kastas. Pizzakartonger, petflaskor och glas är inte tillåtet att slänga i sopnedkasten.

Återvinningsrum

På varje gård finns ett s.k. återvinningsrum där du kan lämna förpackningar av papper, plast, metall färgat och ofärgat glas, och tidningar och papper, Förpackningarna skall vara tömda och gärna ursköljda. Observera att trasiga dricksglas, spegelglas och porslin ej skall lämnas till återvinningen utan lämnas i kärl för grovavfall i södra gårdens återvinningsrum. Tillträde till återvinningsrummen får du med din passertag till porten. Öppettider är klockan 07.00 - 20.00 .

Matavfall

På varje gård finns ett rum för matåtervinning. De matrester vi lämnar där tas om hand av kommunen och förvandlas till biobränsle som bl. a används för kommunens bussar. I matåtervinningsrummet kan ni hämta påsar lämpade för ändamålet. På påsarna finns angivet vad som kan slängas och användas till matåtervinning. Påsarna tillhandahålles gratis av kommunen som även transporterar bort avfallet kostnadsfritt. Det innebär att vi sparar kostnader för att transportera bort det avfall som vi annars slänger i våra sopnedkast. Använd gärna dubbla påsar för att undvika fukt i behållarna. Fukten skapar flugor. Det är av den anledning som vi lämnar locken på behållarna öppna för att hindra kondens. Tillträde till matåtervinningsrummen får du med den gamla portnyckeln. Det innebär att du kan komma in i utrymmet dygnet runt.

Grovavfall

I södra gårdens återvinningsrum, som ligger i anslutning till garaget på Ynglingavägen 21, finns kärl för mindre grovavfall, Som grovafall räknas obrännbart som t ex blomkrukor, stekpannor, dricksglas och porslin men även brännbart som inte får plats i soppåsen i sopnedkastet. I utrymmet finns också kärl för elektronikskrot , lysrör, glödlampor och batterier. Det finns även ett skåp för mindre mängder av farligt avfall typ aceton, lösningsmedel och målarfärg. Ställ resterna i en påse utanför skåpet. Märk med innehåll om det inte framgår av etiketten så tas det omhand av EFS. Byggavfall från renoveringar typ kakel, golvmaterial, fast inredning samt större mängder målarfärg odyl får ej slängas i återvinningsrummet utan måste forslas till Görvälns återvinningsstation. Det som slängs i återvinnningsrummen måste få plats i kärlen och inte sticka upp över kantenn. Det är inte heller tillåtet att ställa något på golvet. Större grovavfall kan lämnas direkt till personalen vid grovavfallsbilen. Mer information längre ner på sidan. Grovsoprummet är endast till för sopor från de boende i föreningen. Tänk på att ivika ihop kartonger och om möjligt slå sönder skrymmande sopor. Tillträde till grovsoprummet får du med din passertag till porten. Öppettider alla dagar: 07.00 - 20.00

Grovavfallsbil

Var fjärde onsdag kan större grovavfall lämnas direkt till personalen vid grovavfallsbilen som står uppställd utanför återvinningsrummet Ynglingavägen 21. Det är inte tillåtet att lämna något på marken innan bilen kommer eller när den åkt. Information om när bilen kommer finns på anslagstavlan i porten.

Tvättstugor för normal tvätt

Tvättstugor finns i samtliga 13 entréplan. Varje tvättstuga är försedd med 2 tvättmaskiner, kondenstumlare, torkskåp och kallmangel. Bokning görs med en sk bokningscylinder på en bokningstavla i tvättstugan. Bokningscylindern skall vid lägenhetsbyte överlämnas av säljaren till köparen i samband med dörrnycklar. Saknas bokningscylindern kan man mot en mindre summa erhålla en cylinder genom att kontakta EFS felanmälan. Läs även dokument Tvättregler.

Grovtvättstugor för mattor och tyngre

tvättgods.

På varje gård finns en grovtvättstuga som är försedd med en speciell grovtvättmaskin samt torkskåp. Här kan du tvätta mattor och tyngre tvättgods. Den här maskinen är olämplig att använda till hushållstvätt då den är dimensionerad för tyngre tvättgods. Även här sker bokning med bokningscylinder på en bokningstavla i tvättstugan. Tvättregler gäller också här.

Cykelrum

Till var och en av de 13 entréerna hör ett cykelrum som endast kan nyttjas av de som bor i den aktuella uppgången. Cykelrumment är endast avsedda för cyklar och om plats finns för barnvagnar. På grund av brandrisken får mopeder, motorcyklar eller EU- mopeder inte förvaras i cykelrummen. Tillträde till cykelrummet får du med den gamla portnyckeln. Det innebär att du kan komma in i utrymmet dygnet runt.

Bastu

En gemensam bastu finns på respektive gård. Bokningscylinder beställes och hämtas hos EFS. Betalning för bokningscylindern debiteras via kommande avi för månadsavgift.

Grill

Grillplats finns på både norra och södra gården. Vid grillplatsen finns en sopkorg avsedd för kol- och aska. Var noga med att askan har brunnit ut när ni lämnar den i sopkorgen. Lämna inte skräp och matrester kvar när ni går ifrån grillplatsen.

Görvälns

Återvinningscentral

Öppettider för HUSHÅLL Måndag - torsdag 12.00 - 20.00 Fredag - lördag 09.00 - 16.00 Söndag stängt Avvikelser i öppettider kan förekomma. Länk till Görvälns Återvinningscentral.

Dokument

Tvättregler Hur fungerar passersystemet? Sopor i centrum
Välkommen till Brf Jakob
© Brf Jakob i Järfälla

Allmänna

utrymmen

Som boende inom Brf Jakob har du tillgång till ett antal serviceutrymmen. De flesta når du med hjälp av passertagg. Andra kräver avtal och kostar pengar.

Trapphus

Trapphusen fungerar som utrymningsväg vid brand eller annan fara. Det är därför (enligt Brandmyndighetens krav) inte tillåtet att placera föremål såsom blomkrukor, dörrmattor, cyklar, barnvagnar, rollatorer o dyl i trapphusen. Fastighetsskötaren EFS äger rätt att avlägsna tillhörigheter som placerats i trapphusen. Det innebära även att vid behov klippa upp lås till barnvagnar och cyklar och liknande. Beslagtagna tillhörigheter får sedan lösas ut mot en mindre kostnad av den boende. Kundvagnar får inte tas med in i trapphusen. Var försiktig vid transport av skrymmande föremål så att väggar, målning eller dörrar inte skadas.

Portar

Inpassering för den boende sker med hjälp av s k passertag. Nycklar som tidigare användes för öppning av portar fungerar inte längre. Varje lägenhet har fått tre taggar i olika färger. Kontakta EFS om fler behövs. Besökare använder porttelefonen som är öppen för samtal mellan 06.00 – 21.00 och kontaktar den boende genom att välja rätt namn i fönstret på porttelefonen. Den boende väljer vilket telefonnummer som ska användas för uppringning men kan också välja att avstå från att vara med i listan på namn. Besökare slår i detta fall den boendestelefonnummer direkt på porttelefonen för hjälp med att komma in. Den boende öppnar porten med hjälp av knappen # på sin telefon. Mer information om hur det fungerar finns i dokument: Hur fungerar passersystemet?

Sopnedkast

I samtliga portar finns ett sopnedkast på varje våning. Det är avsett för det avfall som inte kan återvinnas, lämnas i matåtervinningen eller grovsoprummet. Det är av största vikt att avfallet emballeras ordentligt i väl hopknutna soppåsar. Inga stora föremål som kan orsaka stopp får kastas. Pizzakartonger, petflaskor och glas är inte tillåtet att slänga i sopnedkasten.

Återvinningsrum

På varje gård finns ett s.k. återvinningsrum där du kan lämna förpackningar av papper, plast, metall färgat och ofärgat glas, och tidningar och papper, Förpackningarna skall vara tömda och gärna ursköljda. Observera att trasiga dricksglas, spegelglas och porslin ej skall lämnas till återvinningen utan lämnas i kärl för grovavfall i södra gårdens återvinningsrum. Tillträde till återvinningsrummen får du med din passertag till porten. Öppettider är klockan 07.00 - 20.00 .

Matavfall

På varje gård finns ett rum för matåtervinning. De matrester vi lämnar där tas om hand av kommunen och förvandlas till biobränsle som bl. a används för kommunens bussar. I matåtervinningsrummet kan ni hämta påsar lämpade för ändamålet. På påsarna finns angivet vad som kan slängas och användas till matåtervinning. Påsarna tillhandahålles gratis av kommunen som även transporterar bort avfallet kostnadsfritt. Det innebär att vi sparar kostnader för att transportera bort det avfall som vi annars slänger i våra sopnedkast. Använd gärna dubbla påsar för att undvika fukt i behållarna. Fukten skapar flugor. Det är av den anledning som vi lämnar locken på behållarna öppna för att hindra kondens. Tillträde till matåtervinningsrummen får du med den gamla portnyckeln. Det innebär att du kan komma in i utrymmet dygnet runt.

Grovavfall

I södra gårdens återvinningsrum, som ligger i anslutning till garaget på Ynglingavägen 21, finns kärl för mindre grovavfall, Som grovafall räknas obrännbart som t ex blomkrukor, stekpannor, dricksglas och porslin men även brännbart som inte får plats i soppåsen i sopnedkastet. I utrymmet finns också kärl för elektronikskrot , lysrör, glödlampor och batterier. Det finns även ett skåp för mindre mängder av farligt avfall typ aceton, lösningsmedel och målarfärg. Ställ resterna i en påse utanför skåpet. Märk med innehåll om det inte framgår av etiketten så tas det omhand av EFS. Byggavfall från renoveringar typ kakel, golvmaterial, fast inredning samt större mängder målarfärg odyl får ej slängas i återvinningsrummet utan måste forslas till Görvälns återvinningsstation. Det som slängs i återvinnningsrummen måste få plats i kärlen och inte sticka upp över kantenn. Det är inte heller tillåtet att ställa något på golvet. Större grovavfall kan lämnas direkt till personalen vid grovavfallsbilen. Mer information längre ner på sidan. Grovsoprummet är endast till för sopor från de boende i föreningen. Tänk på att ivika ihop kartonger och om möjligt slå sönder skrymmande sopor. Tillträde till grovsoprummet får du med din passertag till porten. Öppettider alla dagar: 07.00 - 20.00

Grovavfallsbil

Var fjärde onsdag kan större grovavfall lämnas direkt till personalen vid grovavfallsbilen som står uppställd utanför återvinningsrummet Ynglingavägen 21. Det är inte tillåtet att lämna något på marken innan bilen kommer eller när den åkt. Information om när bilen kommer finns på anslagstavlan i porten.

Tvättstugor för normal tvätt

Tvättstugor finns i samtliga 13 entréplan. Varje tvättstuga är försedd med 2 tvättmaskiner, kondenstumlare, torkskåp och kallmangel. Bokning görs med en sk bokningscylinder på en bokningstavla i tvättstugan. Bokningscylindern skall vid lägenhetsbyte överlämnas av säljaren till köparen i samband med dörrnycklar. Saknas bokningscylindern kan man mot en mindre summa erhålla en cylinder genom att kontakta EFS felanmälan. Läs även dokument Tvättregler.

Grovtvättstugor för mattor och

tyngre tvättgods.

På varje gård finns en grovtvättstuga som är försedd med en speciell grovtvättmaskin samt torkskåp. Här kan du tvätta mattor och tyngre tvättgods. Den här maskinen är olämplig att använda till hushållstvätt då den är dimensionerad för tyngre tvättgods. Även här sker bokning med bokningscylinder på en bokningstavla i tvättstugan. Tvättregler gäller också här.

Cykelrum

Till var och en av de 13 entréerna hör ett cykelrum som endast kan nyttjas av de som bor i den aktuella uppgången. Cykelrumment är endast avsedda för cyklar och om plats finns för barnvagnar. På grund av brandrisken får mopeder, motorcyklar eller EU-mopeder inte förvaras i cykelrummen. Tillträde till cykelrummet får du med den gamla portnyckeln. Det innebär att du kan komma in i utrymmet dygnet runt.

Bastu

En gemensam bastu finns på respektive gård. Bokningscylinder beställes och hämtas hos EFS. Betalning för bokningscylindern debiteras via kommande avi för månadsavgift.

Grill

Grillplats finns på både norra och södra gården. Vid grillplatsen finns en sopkorg avsedd för kol- och aska. Var noga med att askan har brunnit ut när ni lämnar den i sopkorgen. Lämna inte skräp och matrester kvar när ni går ifrån grillplatsen.

Görvälns

Återvinningscentral

Öppettider för HUSHÅLL Måndag - torsdag 12.00 - 20.00 Fredag - lördag 09.00 - 16.00 Söndag stängt Avvikelser i öppettider kan förekomma. Länk till Görvälns Återvinningscentral.

Dokument

Tvättregler Hur fungerar passersystemet? Sopor i centrum
Brf Jakob i Järfälla