© AoE Service / Brf Jakob i Järfälla 2019
Made with Xara

Energideklaration

Energiklassning – likt men ändå inte Energiklassningen av byggnader är av samma typ som till exempel tv-apparater och kylskåp. Men det finns en viktig skillnad. Tv-apparater och kylskåp som säljs finns nästan enbart som nya moderna produkter, och de flesta apparaterna har energiklass A till C. När det gäller byggnader är de flesta äldre. Därför kommer många byggnader att hamna i energiklasserna D, E, F eller G. Energiklass E är en vanlig energiklass för äldre byggnader. Energiklass A har lägst energianvändning och G högst. Vad energiklasserna står för De sju energiklasser A-G utgår från det krav på energianvändning som ställs på nya byggnader som uppförs idag. Dessa krav finns i Boverkets byggregler (BFS 2011:6) och är beroende av typ av byggnad, om den är elvärmd eller inte, och var i Sverige den är belägen. Energiklass C motsvarar de krav som gäller för byggnaden om den skulle uppförts i dag. Nedan beskriver vi vad varje energiklass står för. EP = Energiprestanda för den aktuella byggnaden ≤ = mindre än eller lika med > = mer än A = EP är ≤ 50 procent av kravet för en ny byggnad. B = EP är > 50 - ≤ 75 procent av kravet för en ny byggnad. C = EP är > 75 - ≤ 100 procent kravet för en ny byggnad. D = EP är > 100 - ≤ 135 procent av kravet för en ny byggnad. E = EP är > 135 - ≤ 180 procent av kravet för en ny byggnad. F = EP är > 180 - ≤ 235 procent av kravet för en ny byggnad. G = EP är > 235 procent av kravet för en ny byggnad. I korthet innebär detta att våra fastigheter har ett bra värde. Vi ligger på 138% av kravet för en ny byggnad vilket är nära klassning D. Detta kommer med all sannolikhet att förbättras ytterligare när den planerade bergvärmen är på plats.
Välkommen till Brf Jakob

Länk

Kontaktlista
© Brf Jakob i Järfälla

Energideklaration

Energiklassning – likt men ändå inte Energiklassningen av byggnader är av samma typ som till exempel tv-apparater och kylskåp. Men det finns en viktig skillnad. Tv-apparater och kylskåp som säljs finns nästan enbart som nya moderna produkter, och de flesta apparaterna har energiklass A till C. När det gäller byggnader är de flesta äldre. Därför kommer många byggnader att hamna i energiklasserna D, E, F eller G. Energiklass E är en vanlig energiklass för äldre byggnader. Energiklass A har lägst energianvändning och G högst. Vad energiklasserna står för De sju energiklasser A-G utgår från det krav på energianvändning som ställs på nya byggnader som uppförs idag. Dessa krav finns i Boverkets byggregler (BFS 2011:6) och är beroende av typ av byggnad, om den är elvärmd eller inte, och var i Sverige den är belägen. Energiklass C motsvarar de krav som gäller för byggnaden om den skulle uppförts i dag. Nedan beskriver vi vad varje energiklass står för. EP = Energiprestanda för den aktuella byggnaden ≤ = mindre än eller lika med > = mer än A = EP är ≤ 50 procent av kravet för en ny byggnad. B = EP är > 50 - ≤ 75 procent av kravet för en ny byggnad. C = EP är > 75 - ≤ 100 procent kravet för en ny byggnad. D = EP är > 100 - ≤ 135 procent av kravet för en ny byggnad. E = EP är > 135 - ≤ 180 procent av kravet för en ny byggnad. F = EP är > 180 - ≤ 235 procent av kravet för en ny byggnad. G = EP är > 235 procent av kravet för en ny byggnad. I korthet innebär detta att våra fastigheter har ett bra värde. Vi ligger på 138% av kravet för en ny byggnad vilket är nära klassning D. Detta kommer med all sannolikhet att förbättras ytterligare när den planerade bergvärmen är på plats.
Brf Jakob i Järfälla

Länk

Kontaktlista