© AoE Service / Brf Jakob i Järfälla 2019
Made with Xara

Stadgar

Viktig information för alla boende

Stadgarna är bostadsrättsföreningens grundläggande regler. Stadgarna ska vara registrerade hos Bolagsverket och är därför en offentlig handling. Det är föreningsstämman som beslutar om stadgarna. Stadgarna är juridiskt bindande. Däremot är våra trivselregler skrivna för att skapa en trivsam miljö för våra boende och underlätta det dagliga umgänget mellan våra boende.
Välkommen till Brf Jakob
© Brf Jakob i Järfälla

Stadgar

Viktig information för alla

boende

Stadgarna är bostadsrättsföreningens grundläggande regler. Stadgarna ska vara registrerade hos Bolagsverket och är därför en offentlig handling. Det är föreningsstämman som beslutar om stadgarna. Stadgarna är juridiskt bindande. Däremot är våra trivselregler skrivna för att skapa en trivsam miljö för våra boende och underlätta det dagliga umgänget mellan våra boende.
Brf Jakob i Järfälla