© AoE Service / Brf Jakob i Järfälla 2019
Made with Xara

Försäljning

Lägenhetstillsyn

I samband med försäljning av lägenheten måste Lägenhetstillsyn utföras. Finns ingen godkänd Lägenhetstillsyn utförd kommer överlåtelsen inte att godkännas av styrelsen. Lägenhetstillsynen beställs hos EFS AB som också genomför den och betalas av föreningen. Tillsynen avser att upptäcka fel och brister som föreningen ansvarar för och det som bostadsrättsinnehavaren ansvarar för och som måste åtgärdas eller återställas för att undvika kommande kostnader som kommer belasta föreningen eller kan orsaka skada på boende. Tillsynen tar inte hänsyn till det som är den boendens ansvar, som målning, tapeter, golv, vitvaror etc. Föreningens stadgar (§36) har detaljerad information om vad som händer. Protokollet lämnas till styrelsen av EFS AB när betalning skett.

Avräkning värme, varmvatten och el

SBC beställer avräkning av värme, varmvatten och el som sker på dagen för ägarbyte av Techem. Återbetalning eller faktura på resterande belopp skickas till den avflyttande medlemmen.

Nycklar

Alla nycklar till lägenhet, tvättstuga, förråd, port (passar cykelrum), passertaggar och bokningslås ska lämnas till nya ägaren till bostaden. Garagedosa och nycklar och bokningslås till bastu återlämnas till EFS AB.
Välkommen till Brf Jakob

Länkar

Kontaktlista
© Brf Jakob i Järfälla

Försäljning

Lägenhetstillsyn

I samband med försäljning av lägenheten måste Lägenhetstillsyn utföras. Finns ingen godkänd Lägenhetstillsyn utförd kommer överlåtelsen inte att godkännas av styrelsen. Lägenhetstillsynen beställs hos EFS AB som också genomför den och betalas av föreningen. Tillsynen avser att upptäcka fel och brister som föreningen ansvarar för och det som bostadsrättsinnehavaren ansvarar för och som måste åtgärdas eller återställas för att undvika kommande kostnader som kommer belasta föreningen eller kan orsaka skada på boende. Tillsynen tar inte hänsyn till det som är den boendens ansvar, som målning, tapeter, golv, vitvaror etc. Föreningens stadgar (§36) har detaljerad information om vad som händer. Protokollet lämnas till styrelsen av EFS AB när betalning skett.

Avräkning värme, varmvatten

och el

SBC beställer avräkning av värme, varmvatten och el som sker på dagen för ägarbyte av Techem. Återbetalning eller faktura på resterande belopp skickas till den avflyttande medlemmen.

Nycklar

Alla nycklar till lägenhet, tvättstuga, förråd, port (passar cykelrum), passertaggar och bokningslås ska lämnas till nya ägaren till bostaden. Garagedosa och nycklar och bokningslås till bastu återlämnas till EFS AB.
Brf Jakob i Järfälla

Länkar

Kontaktlista