© AoE Service / Brf Jakob i Järfälla 2019
Made with Xara

Information

Ny ekonomisk förvaltare

HSB tar över den ekonomiska förvaltningen från januari 2024.

Parkeringsövervakning på

innergårdar

Från den 1 februari 2023 sker parkeringsövervakning av Aimo Park Sweden AB på våra innergårdar. Vi vill därför uppmärksamma våra boende på de regler som gäller. Totalt parkeringsförbud råder på gårdarna. Man får köra in för i- och urlastning. Bilen får då stå på gården i max 13 minuter. Bilen skall placeras så att fri väg finns för servicebilar och sopbilar och inte minst för räddningsfordon som behöver komma in på gårdarna. Behöver man parkera längre tid vid tex in- och utflyttning eller hantverkshjälp kan man söka tillstånd hos EFS. Observera att det är absolut förbjudet att parkera framför grindarna till gården då detta är räddningstjänstens väg in.
Välkommen till Brf Jakob
© Brf Jakob i Järfälla

Information

Ny ekonomisk förvaltare

HSB tar över den ekonomiska förvaltningen från januari 2024.

Parkeringsövervakning på

innergårdar

Från den 1 februari 2023 sker parkeringsövervakning av Aimo Park Sweden AB på våra innergårdar. Vi vill därför uppmärksamma våra boende på de regler som gäller. Totalt parkeringsförbud råder på gårdarna. Man får köra in för i- och urlastning. Bilen får då stå på gården i max 13 minuter. Bilen skall placeras så att fri väg finns för servicebilar och sopbilar och inte minst för räddningsfordon som behöver komma in på gårdarna. Behöver man parkera längre tid vid tex in- och utflyttning eller hantverkshjälp kan man söka tillstånd hos EFS. Observera att det är absolut förbjudet att parkera framför grindarna till gården då detta är räddningstjänstens väg in.
Brf Jakob i Järfälla