© AoE Service / Brf Jakob i Järfälla 2019
Made with Xara

Information

Årets stämma 2023.

Onsdagen den 26 april kl 18.30 i föreningslokalen på södra gården.

Parkeringsövervakning på

innergårdar

Från den 1 februari 2023 sker parkeringsövervakning av Aimo Park Sweden AB på våra innergårdar. Vi vill därför uppmärksamma våra boende på de regler som gäller. Totalt parkeringsförbud råder på gårdarna. Man får köra in för i- och urlastning. Bilen får då stå på gården i max 13 minuter. Bilen skall placeras så att fri väg finns för servicebilar och sopbilar och inte minst för räddningsfordon som behöver komma in på gårdarna. Behöver man parkera längre tid vid tex in- och utflyttning eller hantverkshjälp kan man söka tillstånd hos styrelsen. Observera att det är absolut förbjudet att parkera framför grindarna till gården då detta är räddningstjänstens väg in. Om någon inte följer bestämmelserna kan vilken medlem som helst ringa till Aimo Park för en felanmälan vilket för bilägaren kommer betyda betalning av kntrollavgift. Anmälan kan göras dygnet runt på telefon 0771-96 90 00.
Välkommen till Brf Jakob

Jakob i centrum

2022 nr 3 2022 nr 2 2022 nr 1
© Brf Jakob i Järfälla

Information

Årets stämma 2023.

Onsdagen den 26 april kl 18.30 i föreningslokalen på södra gården.

Parkeringsövervakning på

innergårdar

Från den 1 februari 2023 sker parkeringsövervakning av Aimo Park Sweden AB på våra innergårdar. Vi vill därför uppmärksamma våra boende på de regler som gäller. Totalt parkeringsförbud råder på gårdarna. Man får köra in för i- och urlastning. Bilen får då stå på gården i max 13 minuter. Bilen skall placeras så att fri väg finns för servicebilar och sopbilar och inte minst för räddningsfordon som behöver komma in på gårdarna. Behöver man parkera längre tid vid tex in- och utflyttning eller hantverkshjälp kan man söka tillstånd hos styrelsen. Observera att det är absolut förbjudet att parkera framför grindarna till gården då detta är räddningstjänstens väg in. Om någon inte följer bestämmelserna kan vilken medlem som helst ringa till Aimo Park för en felanmälan vilket för bilägaren kommer betyda betalning av kntrollavgift. Anmälan kan göras dygnet runt på telefon 0771-96 90 00.
Brf Jakob i Järfälla

Jakob i centrum

2022 nr 3 2022 nr 2 2022 nr 1