© AoE Service / Brf Jakob i Järfälla 2019
Made with Xara

Kalendarium 2023

Styrelsesammanträden

Styrelsen träffas c:a en gång per månad. Kommande möten:

Onsdag 22 februari

Onsdag 22 mars

Onsdag 5 april

Medlemsträffar

Datum för stämma ej bestämt.

Länk

Kontaktlista
Välkommen till Brf Jakob