© AoE Service / Brf Jakob i Järfälla 2019
Made with Xara

Kalendarium

Styrelsesammanträden

Styrelsen träffas c:a en gång per månad och kommande möten sker:

Måndagen den 20 maj 2019 (Ordinare möte)

Onsdagen den 19 juni 2019 (Ordinarie möte)

Länk

Kontaktlista
Välkommen till Brf Jakob