© AoE Service / Brf Jakob i Järfälla 2019
Made with Xara

Kalendarium 2023

Styrelsesammanträden

Styrelsen träffas c:a en gång per månad. Kommande möten:

Onsdag 24 maj

Onsdag 14 juni

Onsdag 23 augusti

Onsdag 20 september

Onsdag 18 oktober

Onsdag 1 november (budget)

Onsdag 22 november

Onsdag 20 december

Länk

Kontaktlista
Välkommen till Brf Jakob
© Brf Jakob i Järfälla

Kalendarium 2023

Styrelsesammanträden

Styrelsen träffas c:a en gång per månad. Kommande möten:

Onsdag 24 maj

Onsdag 14 juni

Onsdag 23 augusti

Onsdag 20 september

Onsdag 18 oktober

Onsdag 1 november (budget)

Onsdag 22 november

Onsdag 20 december

Länk

Kontaktlista
Brf Jakob i Järfälla