© AoE Service / Brf Jakob i Järfälla 2019
Made with Xara

Kalendarium 2024

Styrelsesammanträden

Styrelsen träffas c:a en gång per månad. Kommande möten:

Torsdag 25 januari

Torsdag 22 februari

Torsdag 21 mars

Torsdag 4 april

Medlemsträffar

Måndag 29 april kl 18.30 Stämma

Länk

Kontaktlista
Välkommen till Brf Jakob