© AoE Service / Brf Jakob i Järfälla 2019
Made with Xara

Kameraövervakning

Återvinningsrummet Ynglingav. 21

Bakgrund

Återvinningen vid södra gården på Ynglingavägen 23 har tidigare använts för grovavfall som lämnades i en container. Järfälla kommun förbjöd oss att använda containern och i stället erbjöd de oss att byta containern mot valfritt antal 660-liters kärl för mindre grovavfall och hämtning av större grovavfall med bil under 20 minuter var fjärde onsdag. När containern ersätts med fyra kärl för mindre grovavfall blev stora ytor av rummet tomt och inbjudande att ställa in större avfall. Därför flyttades återvinningen på södra gården hit. I rummet finns kärl för förpackningar av glas, metall, plast och papper, kärl för grovavfall, elavfall, lampor, batterier och tidningar och ett skåp för farligt avfall. För att hantera detta kommer nio olika lastbilar vid olika tillfällen och tömmer kärl och skåp. Det är av största vikt att golvet är fritt från avfall så att kärlen kan dras ut. Skåpet för farligt avfall är låst och de boende ställer det farliga avfallet på golvet utanför skåpet för senare placering i skåpet av personal från förvaltningen. Vi har på olika sätt informerat de boende om vikten av att inte ställa något på golvet. Trots detta sker det ofta med olika problem som följd. Det hindrar tömning av kärl och öppning av skåp för farligt avfall. Det skapar dessutom en otrivsam miljö som kan vara skadlig för besökare med ostabilt staplade grovsopor och farligt avfall som inte kan stoppas in i skåpet utan placeras lite varstans. Att köra grovavfallet till Görvälns återvinningscentral fördyrar hela hanteringen.

Målsättning

Vi vill med kamerans hjälp nå de som grovt överträder reglerna för avfallshanteringen och som mål få alla att följa regler och sortera rätt med ett trivsamt och bra fungerade återvinningsrum till rimliga kostnader som resultat.

Hur?

Vi kommer i första hand att få tag i de som placerar grovavfall på golvet och inte slår ihop kartonger. Men vi även de som inte sorterar sitt avfall kan räkna med att bli kontaktade. Vi kommer att informera om vikten av sopsortering och att det sköts efter reglerna och hur sortering ska göras. Vid upprepad försummelser kommer andra nödvändiga åtgärder att vidtas.

Rättslig grund

Styrelsen anser att kameraövervakning är nödvändig för att uppfylla föreningens intresse av att upprätthålla god ordning i återvinningsrummet för att minska riskerna för skador, öka trivseln och dessutom hålla ner kostnaderna för avfallshanteringen. Av denna anledning anser styrelsen att syften med registreringen är viktigare än det integritetsintrång som det innebär att bli registrerad av kameran. Återvinningsrummet är dessutom inte allmän plats och för den som inte vill bli registrerad finns kommunens återvinningsplatser att tillgå.

Lagring av inspelad film

Filmerna kommer att lagras i en vecka och kommer bara att användas vid grov misskötsamhet eller skadegörelse i återvinningsrummet.

Vilka rättigheter har du?

Dina rättigheter går att läsa i Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 15 och 17. Vid klagomål angående föreningens kameraövervakning i återvinningsrummet på Y21 kontakta i första hand styrelsen via telefon eller e- post. I andra hand framförs klagomål till Integritetsmyndigheten (IMY).
Välkommen till Brf Jakob
© Brf Jakob i Järfälla

Kameraövervaknin

g

Återvinningsrummet Ynglingav.

21

Bakgrund

Återvinningen vid södra gården på Ynglingavägen 23 har tidigare använts för grovavfall som lämnades i en container. Järfälla kommun förbjöd oss att använda containern och i stället erbjöd de oss att byta containern mot valfritt antal 660-liters kärl för mindre grovavfall och hämtning av större grovavfall med bil under 20 minuter var fjärde onsdag. När containern ersätts med fyra kärl för mindre grovavfall blev stora ytor av rummet tomt och inbjudande att ställa in större avfall. Därför flyttades återvinningen på södra gården hit. I rummet finns kärl för förpackningar av glas, metall, plast och papper, kärl för grovavfall, elavfall, lampor, batterier och tidningar och ett skåp för farligt avfall. För att hantera detta kommer nio olika lastbilar vid olika tillfällen och tömmer kärl och skåp. Det är av största vikt att golvet är fritt från avfall så att kärlen kan dras ut. Skåpet för farligt avfall är låst och de boende ställer det farliga avfallet på golvet utanför skåpet för senare placering i skåpet av personal från förvaltningen. Vi har på olika sätt informerat de boende om vikten av att inte ställa något på golvet. Trots detta sker det ofta med olika problem som följd. Det hindrar tömning av kärl och öppning av skåp för farligt avfall. Det skapar dessutom en otrivsam miljö som kan vara skadlig för besökare med ostabilt staplade grovsopor och farligt avfall som inte kan stoppas in i skåpet utan placeras lite varstans. Att köra grovavfallet till Görvälns återvinningscentral fördyrar hela hanteringen.

Målsättning

Vi vill med kamerans hjälp nå de som grovt överträder reglerna för avfallshanteringen och som mål få alla att följa regler och sortera rätt med ett trivsamt och bra fungerade återvinningsrum till rimliga kostnader som resultat.

Hur?

Vi kommer i första hand att få tag i de som placerar grovavfall på golvet och inte slår ihop kartonger. Men vi även de som inte sorterar sitt avfall kan räkna med att bli kontaktade. Vi kommer att informera om vikten av sopsortering och att det sköts efter reglerna och hur sortering ska göras. Vid upprepad försummelser kommer andra nödvändiga åtgärder att vidtas.

Rättslig grund

Styrelsen anser att kameraövervakning är nödvändig för att uppfylla föreningens intresse av att upprätthålla god ordning i återvinningsrummet för att minska riskerna för skador, öka trivseln och dessutom hålla ner kostnaderna för avfallshanteringen. Av denna anledning anser styrelsen att syften med registreringen är viktigare än det integritetsintrång som det innebär att bli registrerad av kameran. Återvinningsrummet är dessutom inte allmän plats och för den som inte vill bli registrerad finns kommunens återvinningsplatser att tillgå.

Lagring av inspelad film

Filmerna kommer att lagras i en vecka och kommer bara att användas vid grov misskötsamhet eller skadegörelse i återvinningsrummet.

Vilka rättigheter har du?

Dina rättigheter går att läsa i Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 15 och 17. Vid klagomål angående föreningens kameraövervakning i återvinningsrummet på Y21 kontakta i första hand styrelsen via telefon eller e-post. I andra hand framförs klagomål till Integritetsmyndigheten (IMY).
Brf Jakob i Järfälla