© AoE Service / Brf Jakob i Järfälla 2019
Made with Xara

Felanmälan

Här finns information om vad som gäller felanmälan. Telefonnummer och andra sätt att komma i kontakt med företaget finns via bifogad länk Kontaktlista.

Lägenhetsnummer

Vid felanmälan uppges det lägenhetsnummer som finns på en liten plåtbricka på utsidan av lägenhetsdörren. Det är 3-siffrigt från 001 till 205. Det 4-siffriga numret som används av myndigheter och finns med i adressen på brev ska inte användas.

Akuta fel

Ring alltid kundtjänst hos EFS eller deras jourbil.

Lägenhet

Nästan allt i lägenheten är den boendes ansvar. Om EFS anlitas kommer arbetet att debiteras om inte ansvaret ligger på föreningen. EFS kan informera om det finns oklarheter. Läs gärna stadgarna om vad som gäller. Det går naturligtvis att anlita vilket företag som helst men tänk på att alltid anlita behöriga hantverkare där så krävs.

Allmänna utrymmen, fasader och

gårdar

Ring alltid till EFS.

Hissar

Ring alltid Stockholms Hiss & Elteknik.

TV och bredband

Tele2 ansvarar för TV och bredband via TV-uttag med tre hål. Stockholms Stadsnät svarar för problem med bredband via bredbandsuttag.

Ekonomi

Kontakta SBC när det gäller månadsavgifter etc.

Garage

Felanmälan hanteras av EFS.

Försäkringsskador

Föreningen har avtal med Folksam. Kontakta Anticimex för sanering av ohyra.
Välkommen till Brf Jakob
© Brf Jakob i Järfälla

Felanmälan

Här finns information om vad som gäller felanmälan. Telefonnummer och andra sätt att komma i kontakt med företaget finns via bifogad länk Kontaktlista.

Lägenhetsnummer

Vid felanmälan uppges det lägenhetsnummer som finns på en liten plåtbricka på utsidan av lägenhetsdörren. Det är 3- siffrigt från 001 till 205. Det 4-siffriga numret som används av myndigheter och finns med i adressen på brev ska inte användas.

Akuta fel

Ring alltid kundtjänst hos EFS eller deras jourbil.

Lägenhet

Nästan allt i lägenheten är den boendes ansvar. Om EFS anlitas kommer arbetet att debiteras om inte ansvaret ligger på föreningen. EFS kan informera om det finns oklarheter. Läs gärna stadgarna om vad som gäller. Det går naturligtvis att anlita vilket företag som helst men tänk på att alltid anlita behöriga hantverkare där så krävs.

Allmänna utrymmen, fasader

och gårdar

Ring alltid till EFS.

Hissar

Ring alltid Stockholms Hiss & Elteknik.

TV och bredband

Tele2 ansvarar för TV och bredband via TV-uttag med tre hål. Stockholms Stadsnät svarar för problem med bredband via bredbandsuttag.

Ekonomi

Kontakta SBC när det gäller månadsavgifter etc.

Garage

Felanmälan hanteras av EFS.

Försäkringsskador

Föreningen har avtal med Folksam. Kontakta Anticimex för sanering av ohyra.
Brf Jakob i Järfälla