© Brf Jakob i Järfälla

Valberedning

Valberedningen är föreningsstämmans organ för att skapa ett bra underlag inför stämmans beslut vid tillsättning av styrelseledamöter och andra förtroendevalda samt ersättning till dessa. Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter som väljs av stämman. En av ledamöterna ska utses till sammankallande. Ledamöterna får inte samtidigt inneha andra förtroendeuppdrag inom föreningen. I enlighet med bostadsrättslagen bestämmer vi själva hur vi vill ha det i föreningen. Större beslut tas vid föreningsstämmor och vid årsstämman väljs styrelse som verkställer våra beslut, sköter föreningens ekonomi och löpande förvaltning. Styrelsen behöver varje år nya kunniga medlemmar och är du intresserad att bidra med arbete och få en inblick i föreningen, ta kontakt med valberedningen.

Valberedning 2022-2023

Maryam Etemadi, sammankallande Bror Gustavsson Aster Hadgu