© AoE Service / Brf Jakob i Järfälla 2019
Made with Xara

Styrelse och revisorer

Brf Jakob i Järfälla

Styrelsen består av sju medlemmar men för närvarande bara sex med anledning av att Jonas Karlsson flyttat från föreningen. Listan visar ansvarsområde.
Välkommen till Brf Jakob
Ordförande
Julio Fuentes
Vice ordförande
Henrik Samuelsson
Ekonomi
Habtom Haile
Sekreterare
Elisabeth Vestlund
IT/ Frågor om värme, varmvatten, el
Bo Persson
Boenderelationer/Säkerhet/Jakob i Centrum/Andrahandsuthyrningar
Mart Dahlström
Teknisk förvaltning/Städning
Henrik Samuelsson
Miljö/Avfall/Tillstånd till renovering av lägenheter
Bo Persson
Fritidsaktiviteter
Trädgård/Grönytor
Bo Persson
Administration
Ann-Charlotte Backlund
Internrevisor ordinarie
Christoffer Sette
IInternrevisor suppleant
Håkan Skogsberg

Kontakt med styrelsen sker via e-post eller styrelsens telefon.

Se kontaktlista.

Vid inkommande samtal efter klockan 17.00 samt under lördag,

söndag och helgdag kontaktas den boende senast under

förmiddagen närmast påföljande vardag.

Akuta frågor som rör fastigheten eller garaget hänvisas till den

information som finns på anslagstavlan i trapphuset.

© Brf Jakob i Järfälla

Styrelse och

revisorer

Brf Jakob i Järfälla

Styrelsen består av sju medlemmar men för närvarande bara sex med anledning av att Jonas Karlsson flyttat från föreningen. Listan visar ansvarsområde.
Ordförande
Julio Fuentes
Vice ordförande
Henrik Samuelsson
Ekonomi
Ana-Luisa Rivera
Sekreterare och administration
Solveig Roos
IT/Frågor om värme, varmvatten, el/ Tillstånd till renovering av lägenheter/Miljö/Avfall
Bo Persson
Boenderelationer/Säkerhet
Mart Dahlström
Teknisk förvaltning/Städning
Henrik Samuelsson
Trädgård/Grönytor
Henrik Samuelsson och Mart Dahlström
Föreningslokal/Fritidsaktiviteter/ Information/Andrahandsuthyrningar
Ingela Ziliaskoudis
Suppleant
Peter Andersson
Internrevisor ordinarie
Håkan Skogsberg
Internrevisor suppleant
Mona Stenberg
Kontakt med styrelsen sker via e-post eller styrelsens telefon. Se kontaktlista.

Vid inkommande samtal efter klockan 17.00 samt under

lördag, söndag och helgdag kontaktas den boende senast

under förmiddagen närmast påföljande vardag.

Akuta frågor som rör fastigheten eller garaget hänvisas

till den information som finns på anslagstavlan i

trapphuset.