© AoE Service / Brf Jakob i Järfälla 2019
Made with Xara

Besök av

fastighetsskötare och

hantverkare

Om fastighetsskötaren behöver åtgärda något i din lägenhet aviseras detta ALLTID per "lapp i brevlådan" eller via telefon i förväg. Även entreprenörer som anlitas via EFS skall lappa om sin ankomst i förväg. Undantag för detta gäller bara vid akuta fel som kan uppstå. Om någon ringer på din dörr och vill komma in och utger sig för att det gäller ett arbete eller inspektion i din lägenhet bör du vara extra misstänksam. Du kan alltid ringa EFS för att kontrollera riktigheten. På lappar från våra entreprenörer skall alltid kontaktperson och telefonnummer finnas. Styrelsen och EFS lämnar aldrig ut passertag till försäljare för att komma in i portarna. Vi vill ha så få personer som möjligt i våra trappuppgångar. Respektera detta och hjälp aldrig till att låsa upp porten om någon obehörig ringer på din porttelefon.
Välkommen till Brf Jakob

Länk

Kontaktlista
© Brf Jakob i Järfälla

Besök av

fastighetsskötare

och hantverkare

Om fastighetsskötaren behöver åtgärda något i din lägenhet aviseras detta ALLTID per "lapp i brevlådan" eller via telefon i förväg. Även entreprenörer som anlitas via EFS skall lappa om sin ankomst i förväg. Undantag för detta gäller bara vid akuta fel som kan uppstå. Om någon ringer på din dörr och vill komma in och utger sig för att det gäller ett arbete eller inspektion i din lägenhet bör du vara extra misstänksam. Du kan alltid ringa EFS för att kontrollera riktigheten. På lappar från våra entreprenörer skall alltid kontaktperson och telefonnummer finnas. Styrelsen och EFS lämnar aldrig ut passertag till försäljare för att komma in i portarna. Vi vill ha så få personer som möjligt i våra trappuppgångar. Respektera detta och hjälp aldrig till att låsa upp porten om någon obehörig ringer på din porttelefon.
Brf Jakob i Järfälla

Länk

Kontaktlista