© AoE Service / Brf Jakob i Järfälla 2019
Made with Xara

Ombyggnad, underhåll

och reparationer

Ombyggnad, underhåll och reparationer regleras av styrelsens stadgar §36-§44. I §36 står det ”Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla det inre av lägenheten i gott skick. Detta gäller även förråd och andra lägenhetskomplement som kan ingå i upplåtelsen.” För att undvika missförstånd och klargöra vad som får göras och vem som betalar rekommenderar vi att samtliga dokument studeras noga och att nödvändiga tillstånd från styrelse och myndigheter införskaffas innan arbetet påbörjas. Allt som kasseras, som köksskåp, vitvaror, golvmattor etc får inte lämnas i grovsoprummet. Lämnas lämpligast på Görvälns Återvinningscentral. Tänk på grannarna. Informera gärna via anslagstavla och utför störande arbete på normal arbetstid.

Ombyggnad

Innan ombyggnad påbörjas måste styrelsens godkännande inhämtas. Skicka en beskrivning av åtgärderna via e-post eller i brevlådan utanför styrelsens lokal inne på gården vid Allmogevägen 3. Det är inte tillåtet att göra ingrepp i yttre väggar och bärande väggar av betong. Inglasning av balkong kräver byggnadslov och tillstånd av styrelsen. Skicka en anmälan till styrelsen med bifogad kopia av byggnadslov. Se även §43 i föreningens stadgar.

Underhåll

Renovering av bad- och duschrum kräver tillstånd av styrelsen. Ansökan ska innehålla beskrivning av åtgärder, namn på behörig firma som ska utföra arbetet och tidplan. Befintliga luckor, avrinningsrör och varmvattencirkulation i badrum måste behållas. Om köket ska rivas ut, helt eller delvis, räknas det som ombyggnad och kräver tillstånd av styrelsen. Arbeten måste utföras av behörig hantverkare där så krävs. Spiskåpan får bara bytas mot likvärdig artikel eller kolfilterfläkt, som måste ha eget utblås i köket. Ingen spisfläkt med egen motor får anslutas till befintlig ventilation. All målning och tapetsering får genomföras på egen bekostnad med undantag av utsida på ytterdörr, fönster och balkongdörr. Radiatorer är föreningens ansvar med undantag av målning som sker på den boendes bekostnad. Finns risk för läckage kontakta EFS snarast.

Reparationer

Nästa alla fel som uppkommer i bostaden måste åtgärdas av den boende på egen bekostnad. EFS eller annan valfri hantverkare kan anlitas. Finns oklarheter om vad som gäller finns §36 i stadgarna till hjälp. Fel på spiskåpa, fönster med undantag av tätningslist och radiatorer är föreningens ansvar. Fel i allmänna utrymmen, på fasader och gården anmäls alltid till EFS eller jourbil om det är akut och inte kan vänta.
Välkommen till Brf Jakob
© Brf Jakob i Järfälla

Ombyggnad,

underhåll och

reparationer

Ombyggnad, underhåll och reparationer regleras av styrelsens stadgar §36-§44. I §36 står det ”Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla det inre av lägenheten i gott skick. Detta gäller även förråd och andra lägenhetskomplement som kan ingå i upplåtelsen.” För att undvika missförstånd och klargöra vad som får göras och vem som betalar rekommenderar vi att samtliga dokument studeras noga och att nödvändiga tillstånd från styrelse och myndigheter införskaffas innan arbetet påbörjas. Allt som kasseras, som köksskåp, vitvaror, golvmattor etc får inte lämnas i grovsoprummet. Lämnas lämpligast på Görvälns Återvinningscentral. Tänk på grannarna. Informera gärna via anslagstavla och utför störande arbete på normal arbetstid.

Ombyggnad

Innan ombyggnad påbörjas måste styrelsens godkännande inhämtas. Skicka en beskrivning av åtgärderna via e-post eller i brevlådan utanför styrelsens lokal inne på gården vid Allmogevägen 3. Det är inte tillåtet att göra ingrepp i yttre väggar och bärande väggar av betong. Inglasning av balkong kräver byggnadslov och tillstånd av styrelsen. Skicka en anmälan till styrelsen med bifogad kopia av byggnadslov. Se även §43 i föreningens stadgar.

Underhåll

Renovering av bad- och duschrum kräver tillstånd av styrelsen. Ansökan ska innehålla beskrivning av åtgärder, namn på behörig firma som ska utföra arbetet och tidplan. Befintliga luckor, avrinningsrör och varmvattencirkulation i badrum måste behållas. Om köket ska rivas ut, helt eller delvis, räknas det som ombyggnad och kräver tillstånd av styrelsen. Arbeten måste utföras av behörig hantverkare där så krävs. Spiskåpan får bara bytas mot likvärdig artikel eller kolfilterfläkt, som måste ha eget utblås i köket. Ingen spisfläkt med egen motor får anslutas till befintlig ventilation. All målning och tapetsering får genomföras på egen bekostnad med undantag av utsida på ytterdörr, fönster och balkongdörr. Radiatorer är föreningens ansvar med undantag av målning som sker på den boendes bekostnad. Finns risk för läckage kontakta EFS snarast.

Reparationer

Nästa alla fel som uppkommer i bostaden måste åtgärdas av den boende på egen bekostnad. EFS eller annan valfri hantverkare kan anlitas. Finns oklarheter om vad som gäller finns §36 i stadgarna till hjälp. Fel på spiskåpa, fönster med undantag av tätningslist och radiatorer är föreningens ansvar. Fel i allmänna utrymmen, på fasader och gården anmäls alltid till EFS eller jourbil om det är akut och inte kan vänta.
Brf Jakob i Järfälla