© AoE Service / Brf Jakob i Järfälla 2019
Made with Xara

TV

I tv-uttaget finns c:a 15 digitala kanaler från Tele2 (f d ComHem). Dessa bekostas av föreningen och kostar alltså inget extra att titta på. Via Tele2 går det att teckna avtal på diverse paket med varierande antal digitala kanaler och bredband. Router levereras av Tele2 och ansluts via det mittersta uttaget av de tre hål som finns i uttaget. Tv-abonnemang kan tockså tecknas hos Visasat eller Sappa via bredbandsuttaget och Stockholms Stadsnät. Leverans sker via tjänstedelare från Stockholms Stadsnät och tv-box från tv- leverantören.

Bredband

Via bredbandsuttag levereras internet och andra tjänster av Stockholms Stadsnät. Uttaget sitter normalt bredvid telefonuttag i hallen men kan också sitta ovanför ytterdörren i hallen eller på annan plats i lägenheten beroende på hur den boende ville ha det vid installationen. Styrelsen har tecknat ett gruppavtal med företaget Stockholms Stadsnät AB. Abonnemanget ingår i årsavgiften. Uppkoppling blir tillgänglig för alla som bor i föreningen. Ansluts via näkabel direkt i bredbandsuttaget eller trådlöst via tjänstedelare (router) EG400. IP-telefoni Ett styck Lilla abonnemanget per hushåll ingår i bredbands-avtalet. Kontakta Stockholms Stadsnät för mer information. Tjänstedelare (router) EG400 Tillhör lägenheten och skall lämnas kvar vid avflyttning. Om boende inte kvitterat ut sin förvaras den av styrelsen och kan hämtas efter överenskommelse via telefon. Saknad eller trasig tjänstedelare ersätts inte av föreningen.

Länk

Kontaktlista
Välkommen till Brf Jakob
Vid fel på anläggning kontakta respektive leverantör.
© Brf Jakob i Järfälla

TV

I tv-uttaget finns c:a 15 digitala kanaler från Tele2 (f d ComHem). Dessa bekostas av föreningen och kostar alltså inget extra att titta på. Via Tele2 går det att teckna avtal på diverse paket med varierande antal digitala kanaler och bredband. Router levereras av Tele2 och ansluts via det mittersta uttaget av de tre hål som finns i uttaget. Tv-abonnemang kan tockså tecknas hos Visasat eller Sappa via bredbandsuttaget och Stockholms Stadsnät. Leverans sker via tjänstedelare från Stockholms Stadsnät och tv-box från tv-leverantören.

Bredband

Via bredbandsuttag levereras internet och andra tjänster av Stockholms Stadsnät. Uttaget sitter normalt bredvid telefonuttag i hallen men kan också sitta ovanför ytterdörren i hallen eller på annan plats i lägenheten beroende på hur den boende ville ha det vid installationen. Styrelsen har tecknat ett gruppavtal med företaget Stockholms Stadsnät AB. Abonnemanget ingår i årsavgiften. Uppkoppling blir tillgänglig för alla som bor i föreningen. Ansluts via näkabel direkt i bredbandsuttaget eller trådlöst via tjänstedelare (router) EG400. IP-telefoni Ett styck Lilla abonnemanget per hushåll ingår i bredbands-avtalet. Kontakta Stockholms Stadsnät för mer information. Tjänstedelare (router) EG400 Tillhör lägenheten och skall lämnas kvar vid avflyttning. Om boende inte kvitterat ut sin förvaras den av styrelsen och kan hämtas efter överenskommelse via telefon. Saknad eller trasig tjänstedelare ersätts inte av föreningen.

Länk

Kontaktlista
Brf Jakob i Järfälla