© AoE Service / Brf Jakob i Järfälla 2019
Made with Xara

TV och bredband

I tv-uttaget finns c:a 17 analoga och 4 digitala kanaler från ComHem. Dessa bekostas av föreningen och kostar alltså inget extra att titta på. Via ComHem går det att teckna avtal på diverse paket med varierande antal digitala kanaler och bredband. Router levereras av ComHem och ansluts via det mittersta uttaget av de tre hål som finns i uttaget. Telenor levererar bredband via föreningens nät t o m 30 mars 2020. Uttaget sitter ovanför ytterdörren i hallen eller på annan plats i lägenheten beroende på hur den boende ville ha det vid installationen. Styrelsen har sagt upp nuvarande avtal med Telenor och tecknat ett gruppavtal med företaget Stockholms Stadsnät AB. Avtalet börjar gälla den 1 juli 2020. Abonnemanget kommer att ingå i årsavgiften. Uppkoppling blir tillgänglig för alla som bor i föreningen. I abonnemanget ingår även IP-telefoni. Levererad hastighet 1000/1000 Mbit/s Styrelsen återkommer med mer information. Vid fel på anläggning kontakta respektive leverantör.

Länk

Kontaktlista
Välkommen till Brf Jakob
© Brf Jakob i Järfälla

TV och bredband

I tv-uttaget finns c:a 17 analoga och 4 digitala kanaler från ComHem. Dessa bekostas av föreningen och kostar alltså inget extra att titta på. Via ComHem går det att teckna avtal på diverse paket med varierande antal digitala kanaler och bredband. Router levereras av ComHem och ansluts via det mittersta uttaget av de tre hål som finns i uttaget. Telenor levererar bredband via föreningens nät t o m 30 mars 2020. Uttaget sitter ovanför ytterdörren i hallen eller på annan plats i lägenheten beroende på hur den boende ville ha det vid installationen. Styrelsen har sagt upp nuvarande avtal med Telenor och tecknat ett gruppavtal med företaget Stockholms Stadsnät AB. Avtalet börjar gälla den 1 juli 2020. Abonnemanget kommer att ingå i årsavgiften. Uppkoppling blir tillgänglig för alla som bor i föreningen. I abonnemanget ingår även IP- telefoni. Levererad hastighet 1000/1000 Mbit/s Styrelsen återkommer med mer information. Vid fel på anläggning kontakta respektive leverantör.

Länk

Kontaktlista
Brf Jakob i Järfälla