© AoE Service / Brf Jakob i Järfälla 2019
Made with Xara

TV och bredband

I tv-uttaget finns c:a 17 analoga och 4 digitala kanaler från ComHem. Dessa bekostas av föreningen och kostar alltså inget extra att titta på. Via ComHem går det att teckna avtal på diverse paket med varierande antal digitala kanaler och bredband. Router levereras av ComHem och ansluts via det mittersta uttaget av de tre hål som finns i uttaget. Avtal för bredband kan också tecknas hos Telenor, som levererar anslutning via föreningens nät. Uttaget sitter ovanför ytterdörren i hallen eller på annan plats i lägenheten beroende på hur den boende ville ha det vid installationen. Vid fel på anläggning kontakta respektive leverantör.

Länk

Kontaktlista
Välkommen till Brf Jakob
© Brf Jakob i Järfälla

TV och bredband

I tv-uttaget finns c:a 17 analoga och 4 digitala kanaler från ComHem. Dessa bekostas av föreningen och kostar alltså inget extra att titta på. Via ComHem går det att teckna avtal på diverse paket med varierande antal digitala kanaler och bredband. Router levereras av ComHem och ansluts via det mittersta uttaget av de tre hål som finns i uttaget. Avtal för bredband kan också tecknas hos Telenor, som levererar anslutning via föreningens nät. Uttaget sitter ovanför ytterdörren i hallen eller på annan plats i lägenheten beroende på hur den boende ville ha det vid installationen. Vid fel på anläggning kontakta respektive leverantör.

Länk

Kontaktlista
Brf Jakob i Järfälla