© AoE Service / Brf Jakob i Järfälla 2019
Made with Xara

Värme, varmvatten

och el

Individuell mätning av värme och varmvatten är energisparande och påverkar direkt förbrukningen med lägre kostnader som följd. På varje radiator finns en mätare som registrerar flödet av värme. Under handfat och diskbänk finns en mätare som registrerar mängden varmvatten. Elmätaren finns i utrymme i källaren som bara behörig personal har åtkomst till. Mätning sker årsvis, januari - december. Preliminär debitering sker varje månad baserad på föregående års förbrukning fr o m avin för april. Definitiv debitering för föregående års förbrukning sker på avin för april. Preliminär debitering inbetald januari – december föregående år dras av. Det innebär att avin för april kan vara högre eller lägre än övriga månader beroende på skillnader mellan preliminär avgift och verklig avgift. Är det stor skillnad kan det bero på inflyttning förrförra året eller senare eller förändrade förhållanden i hushållet. På avin påförs också varje bostads andel av värme, varmvatten och el för allmänna utrymmen. Avläsning av mätare för värme och varmvatten sker trådlöst till IMD - Sveriige AB (fd Techem), det företag som anlitas av föreningen. IMD - Sverige AB erbjuder möjlighet att logga in på deras portal eller app. Där kan förbrukning följas upp och jämföras med tidigare period. Avräkningar för tidigare år kan hämtas. Inloggning kan ske via bifogad länk. Inloggningsuppgifter till portalen hos IMD - Sverige AB kan begäras av styrelsen. Eventuella frågor besvaras av styrelsen via e-post eller styrelsen telefon. Se kontaktlista.

Länk

Kontaktlista Techem Boendeportal

Dokument

Bruksanvisning Techem Boendeportal

Viktig information

Fr o m juli 2020 redovisas momsen separat på månadsavierna. Vid kontroll av beloppen i 2020 års avräkning måste därför momsen dras ifrån avierna på beloppen för preliminär debitering för januari - juni.
Välkommen till Brf Jakob
© Brf Jakob i Järfälla

Värme, varmvatten

och el

Individuell mätning av värme och varmvatten är energisparande och påverkar direkt förbrukningen med lägre kostnader som följd. På varje radiator finns en mätare som registrerar flödet av värme. Under handfat och diskbänk finns en mätare som registrerar mängden varmvatten. Elmätaren finns i utrymme i källaren som bara behörig personal har åtkomst till. Mätning sker årsvis, januari - december. Preliminär debitering sker varje månad baserad på föregående års förbrukning fr o m avin för april. Definitiv debitering för föregående års förbrukning sker på avin för april. Preliminär debitering inbetald januari – december föregående år dras av. Det innebär att avin för april kan vara högre eller lägre än övriga månader beroende på skillnader mellan preliminär avgift och verklig avgift. Är det stor skillnad kan det bero på inflyttning förrförra året eller senare eller förändrade förhållanden i hushållet. På avin påförs också varje bostads andel av värme, varmvatten och el för allmänna utrymmen. Avläsning av mätare för värme och varmvatten sker trådlöst till IMD - Sveriige AB (fd Techem), det företag som anlitas av föreningen. IMD - Sverige AB erbjuder möjlighet att logga in på deras portal eller app. Där kan förbrukning följas upp och jämföras med tidigare period. Avräkningar för tidigare år kan hämtas. Inloggning kan ske via bifogad länk. Inloggningsuppgifter till portalen hos IMD - Sverige AB kan begäras av styrelsen. Eventuella frågor besvaras av styrelsen via e-post eller styrelsen telefon. Se kontaktlista.

Länk

Kontaktlista Techem Boendeportal

Dokument

Bruksanvisning Techem Boendeportal

Viktig information

Fr o m juli 2020 redovisas momsen separat på månadsavierna. Vid kontroll av beloppen i 2020 års avräkning måste därför momsen dras ifrån avierna på beloppen för preliminär debitering för januari - juni.
Brf Jakob i Järfälla