© AoE Service / Brf Jakob i Järfälla 2019
Made with Xara

Allmänt om boende

Här finns diverse information som rör själva boendet.

Lägenhetsförråd

I direkt anslutning till trapphuset finns lägenheternas förrådsutrymmen. Samtliga förråd är konstruerade i stålplåt och medger inte insyn i förrådet. Den boende ansvarar för sitt förråd så som sin lägenhet. Brännbara ämnen såsom bensin och gastuber av något slag får inte förvaras i förrådet. Inget får placeras i källar-/förrådsgångarna. Det som placerats i gångarna kastas utan förvarning.

Bostadsrättsförsäkring

Brf Jakob har i sin försäkring hos Folksam en tilläggsförsäkring för bostadsrättsinnehavare. Föreningens försäkringsnummer är 457615 och föreningens organistationsnummer är 716420-3122. Detta innebär att det inte behövs ett bostadsrättstillägg på hemförsäkringen. Läs bifogade dokument Bostadsrättstillägg och Viktig information om försäkring.

Balkong

Balkonglådor och andra föremål får ej placeras på utsidan av balkongräcket. För inglasning och uppsättning av markis krävs bygglov och godkännande av styrelsen se under fliken Ombyggnad, underhåll och reparation. Kasta inte växtrens, fimpar och annat skräp från balkongen. När du vattnar dina blommor eller tvättar/sopar av golven på balkongen se till att inte vatten och skräp faller ner till grannen. Det innebär att du inte får skaka dina mattor, sängkläder o dyl över balkongräckena. Undvik att röka på balkongen men om du gör det häng inte ut över räcket, röken går då direkt upp till din granne. Givetvis slänger du inte ner fimpen på gården. Brännbara ämnen typ bensin och gastuber får absolut inte förvaras på balkongen. Grillning på balkongen får endast ske med elgrill.

Balkonginglasning

För inglasning av balkong krävs bygglov från kommunen och tillstånd från styrelsen innan arbetet påbörjas. Fasadritning kan beställas hos EFS AB. Bifoga bygglovet till ansökan till styrelsen.

Andrahandsuthyrning

Styrelsen är inte negativ till andrahandsuthyrning men den boende måste ansöka hos styrelsen och andrahandshyresgästen skall godkännas av styrelsen. Se §48 i föreningens stadgar. Den ifyllda blanketten lämnar du i styrelsens brevlåda på Allmogevägen 3. Styrelsen kontaktar dig sedan efter att ditt ärende behandlats på ett styrelsemöte. En vanlig orsak till andrahandsuthyrning kan vara studier på annan ort eller att man vill testa ett samboförhållande. Tillståndet beviljas av styrelsen för ett år i taget med max ytterligare ett års förlängning. Bostadsrättshavaren måste efter ett års tid återkomma med ansökan. Avgift för andrahandsuthyrning debiteras med max 10% av prisbasbeloppet per år. Avgiften tas ut på hyresavin och är just nu (februari 2019) c:a 388:-/mån. Bostadsrättshavaren ansvarar fortfarande för sin lägenhet och även för att de som hyr i andra hand är skötsamma och ansvarstagande. Du äventyrar din nyttjanderätt till lägenheten om du upplåter din lägenhet i andrahand utan styrelsens godkännande.

Brandvarnare - vems ansvar

Samtliga lägenheter i föreningen har sedan tidigare försetts med brandvarnare. Dessa tillhör lägenheten och skall vid försäljning sitta monterade i lägenheten. Har den boende av någon anledning bytt ut brandvarnaren så skall den finnas monterad vid försäljning eller den gamla som föreningen monterade sättas tillbaka på sin plats. Vid besiktning av lägenheten inför försäljning kommer EFS AB att kontrollera att godkänd brandvarnare finns monterad. Om brandvarnare saknas monterar EFS upp en ny och debiterar säljaren kostnader för inköp av ny brandvarnare samt montering. Den boende ansvarar för att brandvarnaren fungerar och att batterier byts ut regelbundet.
Välkommen till Brf Jakob
© Brf Jakob i Järfälla

Allmänt om

boende

Här finns diverse information som rör själva boendet.

Lägenhetsförråd

I direkt anslutning till trapphuset finns lägenheternas förrådsutrymmen. Samtliga förråd är konstruerade i stålplåt och medger inte insyn i förrådet. Den boende ansvarar för sitt förråd så som sin lägenhet. Brännbara ämnen såsom bensin och gastuber av något slag får inte förvaras i förrådet. Inget får placeras i källar-/förrådsgångarna. Det som placerats i gångarna kastas utan förvarning.

Bostadsrättsförsäkring

Brf Jakob har i sin försäkring hos Folksam en tilläggsförsäkring för bostadsrättsinnehavare. Föreningens försäkringsnummer är 457615 och föreningens organistationsnummer är 716420-3122. Detta innebär att det inte behövs ett bostadsrättstillägg på hemförsäkringen. Läs bifogade dokument Bostadsrättstillägg och Viktig information om försäkring.

Balkong

Balkonglådor och andra föremål får ej placeras på utsidan av balkongräcket. För inglasning och uppsättning av markis krävs bygglov och godkännande av styrelsen se under fliken Ombyggnad, underhåll och reparation. Kasta inte växtrens, fimpar och annat skräp från balkongen. När du vattnar dina blommor eller tvättar/sopar av golven på balkongen se till att inte vatten och skräp faller ner till grannen. Det innebär att du inte får skaka dina mattor, sängkläder o dyl över balkongräckena. Undvik att röka på balkongen men om du gör det häng inte ut över räcket, röken går då direkt upp till din granne. Givetvis slänger du inte ner fimpen på gården. Brännbara ämnen typ bensin och gastuber får absolut inte förvaras på balkongen. Grillning på balkongen får endast ske med elgrill.

Balkonginglasning

För inglasning av balkong krävs bygglov från kommunen och tillstånd från styrelsen innan arbetet påbörjas. Fasadritning kan beställas hos EFS AB. Bifoga bygglovet till ansökan till styrelsen.

Andrahandsuthyrning

Styrelsen är inte negativ till andrahandsuthyrning men den boende måste ansöka hos styrelsen och andrahandshyresgästen skall godkännas av styrelsen. Se §48 i föreningens stadgar. Den ifyllda blanketten lämnar du i styrelsens brevlåda på Allmogevägen 3. Styrelsen kontaktar dig sedan efter att ditt ärende behandlats på ett styrelsemöte. En vanlig orsak till andrahandsuthyrning kan vara studier på annan ort eller att man vill testa ett samboförhållande. Tillståndet beviljas av styrelsen för ett år i taget med max ytterligare ett års förlängning. Bostadsrättshavaren måste efter ett års tid återkomma med ansökan. Avgift för andrahandsuthyrning debiteras med max 10% av prisbasbeloppet per år. Avgiften tas ut på hyresavin och är just nu (februari 2019) c:a 388:-/mån. Bostadsrättshavaren ansvarar fortfarande för sin lägenhet och även för att de som hyr i andra hand är skötsamma och ansvarstagande. Du äventyrar din nyttjanderätt till lägenheten om du upplåter din lägenhet i andrahand utan styrelsens godkännande.

Brandvarnare - vems ansvar

Samtliga lägenheter i föreningen har sedan tidigare försetts med brandvarnare. Dessa tillhör lägenheten och skall vid försäljning sitta monterade i lägenheten. Har den boende av någon anledning bytt ut brandvarnaren så skall den finnas monterad vid försäljning eller den gamla som föreningen monterade sättas tillbaka på sin plats. Vid besiktning av lägenheten inför försäljning kommer EFS AB att kontrollera att godkänd brandvarnare finns monterad. Om brandvarnare saknas monterar EFS upp en ny och debiterar säljaren kostnader för inköp av ny brandvarnare samt montering. Den boende ansvarar för att brandvarnaren fungerar och att batterier byts ut regelbundet.
Brf Jakob i Järfälla