© AoE Service / Brf Jakob i Järfälla 2019
Made with Xara

Flytta in

Välkommen Vi i Brf Jakob vill hälsa dig välkommen och hoppas att du ska trivas . Har du en kunskap som behövs i en bostadsrättsförening och är intresserad av att delta i styrelsens arbete, kontakta valberedningen. Att bo i bostadsrätt innebär både ansvar och skyldighet att tillsammans med övriga boende ta väl hand om den egna bostaden och de utrymmen som disponeras gemensamt. Rättigheter och skyldigheter som medlem regleras av: Lagen om ekonomiska föreningar Bostadsrättslagen Brf Jakobs stadgar. Det är viktigt att förstå ansvarsfördelng när det gäller underhåll och reparationer. För allas trivsel finns även regler. Läs därför stadgarna och övrig information noga. Tänk på att större renoveringar, av t ex badrum, kök och inglasning balkong, markis kräver styrelsens godkännande innan arbetet kan påbörjas. Inglasning kräver också byggnadslov från kommunen. Under rubrik Boendeinformation finns förhoppningsvis alla svar på frågor som rör boendet. Saknas information kontakta styrelsen via e-post eller telefon.

Kom ihåg

EFS AB hanterar: Extra passertaggar till port. Saknade nycklar och bokningslås till tvättstuga Registrering av namn på dörr och i porttelefon Information om allmänna utrymmen Felanmälan Arbete i lägenheten som kräver tillstånd måste godkännas av styrelsen innan arbetet påbörjas. Gör det därför i god tid. Glöm inte att göra adressändring. Eftersom Brf Jakob har kollektiv el med individuell mätning behövs ingen anmälan till eldistributör. Glöm däremot inte att avsluta eventuellt avtal på gamla adressen. Föreningen tillämpar individuell mätning (IMD) och debiterar preliminär kostnad för el, värme och varmvatten varje månad. Mätning utförs av Techem. Avräkning sker årsvis och redovisas på avin i april. Inloggning i Techems portal där förbrukning kan följas upp, beställs av styrelsen. Vid avflyttning sker en avräkning som genomförs av Techem efter beställning av SBC. Beställ bredband och TV-kanaler om inte basutbytet räcker till. Vid inflyttning är det viktigt att inte flyttbilen hindrar framfart för sopbilar etc. Tänk på att området på utsidan till Vasaplatsen 10 och 16 spärras av delar av dygnet. Grindarna till våra gårdar spärras också för ut och infart under tiden 22.00-06.00. Ring EFS för tillfälligt tillstånd att parkera på gården för att undvika parkeringsavgift. I samband med inflyttning uppstår en hel del sopor. Följ regler om var och hur sopor ska hanteras. Detaljerad information på sida Allmänna utrymmen. Observera: Byggskräp från renovering och underhåll får inte slängas i grovsoprummet.
Välkommen till Brf Jakob
© Brf Jakob i Järfälla

Flytta in

Välkommen Vi i Brf Jakob vill hälsa dig välkommen och hoppas att du ska trivas . Har du en kunskap som behövs i en bostadsrättsförening och är intresserad av att delta i styrelsens arbete, kontakta valberedningen. Att bo i bostadsrätt innebär både ansvar och skyldighet att tillsammans med övriga boende ta väl hand om den egna bostaden och de utrymmen som disponeras gemensamt. Rättigheter och skyldigheter som medlem regleras av: Lagen om ekonomiska föreningar Bostadsrättslagen Brf Jakobs stadgar. Det är viktigt att förstå ansvarsfördelng när det gäller underhåll och reparationer. För allas trivsel finns även regler. Läs därför stadgarna och övrig information noga. Tänk på att större renoveringar, av t ex badrum, kök och inglasning balkong, markis kräver styrelsens godkännande innan arbetet kan påbörjas. Inglasning kräver också byggnadslov från kommunen. Under rubrik Boendeinformation finns förhoppningsvis alla svar på frågor som rör boendet. Saknas information kontakta styrelsen via e-post eller telefon.

Kom ihåg

EFS AB hanterar: Extra passertaggar till port. Saknade nycklar och bokningslås till tvättstuga Registrering av namn på dörr och i porttelefon Information om allmänna utrymmen Felanmälan Arbete i lägenheten som kräver tillstånd måste godkännas av styrelsen innan arbetet påbörjas. Gör det därför i god tid. Glöm inte att göra adressändring. Eftersom Brf Jakob har kollektiv el med individuell mätning behövs ingen anmälan till eldistributör. Glöm däremot inte att avsluta eventuellt avtal på gamla adressen. Föreningen tillämpar individuell mätning (IMD) och debiterar preliminär kostnad för el, värme och varmvatten varje månad. Mätning utförs av Techem. Avräkning sker årsvis och redovisas på avin i april. Inloggning i Techems portal där förbrukning kan följas upp, beställs av styrelsen. Vid avflyttning sker en avräkning som genomförs av Techem efter beställning av SBC. Beställ bredband och TV-kanaler om inte basutbytet räcker till. Vid inflyttning är det viktigt att inte flyttbilen hindrar framfart för sopbilar etc. Tänk på att området på utsidan till Vasaplatsen 10 och 16 spärras av delar av dygnet. Grindarna till våra gårdar spärras också för ut och infart under tiden 22.00-06.00. Ring EFS för tillfälligt tillstånd att parkera på gården för att undvika parkeringsavgift. I samband med inflyttning uppstår en hel del sopor. Följ regler om var och hur sopor ska hanteras. Detaljerad information på sida Allmänna utrymmen. Observera: Byggskräp från renovering och underhåll får inte slängas i grovsoprummet.
Brf Jakob i Järfälla